نقد و نظریه ادبی

نقد و نظریه ادبی (15)

نقد و نظریه ادبی

05 ارديبهشت 1392

سپید خوانی یاهمان فضای نانوشته در متن صرفا یک اتفاق جدید یا پدیداری نو ظهور نیست که در قرن اخیر ما شاهد آن بوده باشیم بلکه بیشتر یک رویکرد زبانشناختی حاصل نظریات هرمنوتیکی قرن بیستم است.در ادبیات قدمایی ما سکوت ، منطق لاادری گری و تقیّه را داریم که حجم زیادی از متون و اخلاق شفاهی فقها،عرفا و صوفیه را در بر گرفته است

ادامه مطلب...
05 ارديبهشت 1392

بیگانگی یا آلیناسیون در لغت به معنی دیگر شدن یا (آن دیگری) شدن است که ریشه در کتب مقدس و مفهوم هبوط انسان و وانهادگی و غربت دارد.این مفهوم در سطح اجتماعی،به معنای غربت و دورافتادگی افراد در اجتماع است.روسو قرارداد اجتماعی را عامل اصلی بیگانگی دانسته و مارکس برای آن انواعی را برمی شمرد و آن را در ساحت تاریخی اش به خوبی تشریح می کند. بیگانگی اجتماعی را نه به عنوان یک عامل اجتماعی بلکه به عنوان یک وضعیت ایجاد شده ی اجتماعی می شناسیم که بر انسجام و همبستگی میان افراد جامعه تاثیر منفی دارد.

ادامه مطلب...
05 ارديبهشت 1392

سنگ آفتاب را نمی‌توان درچند جمله خلاصه کرد.چون مانند تمام شاهکارهای شعری این قرن ساختمانی آنچنان دارد که خود انتقادگر خویش است.
یکی از خصوصیات هنری اینچنین آن است که منتقد حرفه‌ای را موجودی زاید می‌سازد.

ادامه مطلب...
صفحه2 از2

درباره ایرانشعر

 

وبسایت ادبی-هنری ایرانشعر با تکیه بر نگره‌ای نقد محور و اجتماعی بر آن است تا به شناسایی و سامان بخشی آن دسته حرکت های خلاقه ی شعری و ادبی بپردازد که در بطن ادبیات معاصر ایران در جریان‌اند.این وب‌سایت بر مبنای اخلاق نقد حرفه‌ای و حفظ حقوق اجتماعی شاعران و مولفان در عرصه‌ی نگارش و با هدف نشر آثار تولیدی شاعران جوان که از سطح قابل قبولی از شعریت و ادبیت برخوردار باشند و بدون توجه به هر نام و امضایی تشکیل شده، ضمن دوری از جریان های (مسلط شعر و ادبیات وابسته،جشنواره‌ای و رسمی)می‌خواهد تریبونی مستقل برای آثار مستقل و خلاقه ی شعر،داستان،نقد و نظریه‌ی ادبی باشد.افراد علاقه‌مند جهت همکاری با تحریریه می‌توانند رزومه‌ی حرفه‌ای خود را به آی دی های زیر در تلگرام ارسال نمایند:

Amynrjbyan1981@

ShimaQasemi@